7ª Conseguro - O novo CPC e o impacto na atividade empresarial